Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG in Nederland in werking getreden. Hierin staat onder meer dat iedere organisatie die persoonsgegevens bewaart een Privacyverklaring moet hebben.

Als bedrijf verwerken wij ook (beperkt) persoonsgegevens. Wij hebben contactgegevens nodig om contact te kunnen opnemen met onze (potentiële) klanten.  En daarnaast zo veel mogelijk gegevens, om onze klanten te kunnen bedienen dan wel te kunnen werven. Daarnaast bewaren wij ook verslagen van gesprekken die wij voeren met onze klanten. Daar kunnen ook persoonlijke gegevens die ons worden verteld deel van zijn. Deze gegevens hebben wij nodig om een goede relatie met onze klanten te onderhouden. Concreet zijn de persoonsgegevens die wij vastleggen:

Naam, (bij voorkeur zakelijk) telefoonnummer, (zakelijke) e-mail & verjaardag.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Voor het goed functioneren van deze websites en ook om (toekomstig) bezoek te kunnen verbeteren en optimaliseren maken wij gebruik van functionele en analytische cookies.

Het laatste wat wij willen is dat de gegevens die wij van jou bewaren op straat komen te liggen. Wij hebben daarom passende technische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen.

Als klant heb jij vanzelfsprekend te allen tijde recht op inzage, rectificatie en aanvulling van jouw gegevens.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de website van de autoriteit persoonsgegevens. 

Informatie opt-in wet en regelgeving 

Pisotive volgt de wet- en regelgeving van de ACM omtrent e-mailmarketing, voor meer informatie kunt u terecht bij ACM.