Onze aanpak

Om een beter rendement te behalen, zorgen wij ervoor dat duidelijk is voor klanten, medewerkers en leveranciers wat zijn van jouw bedrijf kunnen verwachten en andersom. Dit wordt ook wel het managementsysteem genoemd. Wij hebben hiervoor een eigen inrichting ontwikkeld voor een effectieve en eenvoudige aansturing van jouw organisatie. Het helpt je bij het bepalen en behalen van je doelstellingen en tegelijkertijd voldoe je aan de eisen uit de ISO.

Afspraken zijn snel gemaakt, maar het naleven daarvan vraagt discipline. Met een goed meetplan houden wij de vinger aan de pols bij de echt kritieke onderdelen van jouw bedrijf. Daarnaast voeren wij audits uit. Bij onze audits toetsen wij hoe de afspraken binnen jouw organisatie worden nageleefd. Wij doen dit met de directie als doelgroep. Dus geen geneuzel over punten of komma’s, maar een heldere beschrijving van knelpunten die tussen jou en je bedrijfsdoelstellingen in staan.

Het is niet eenvoudig om de oorzaken te achterhalen als prestaties achterblijven. Pisotive zet hiervoor verschillende analyse methoden in en zorgt zo voor nieuwe inzichten. Door oorzaken van problemen scherp in kaart te brengen, zijn ze eenvoudiger en goedkoper op te lossen. Wij adviseren de directie over de beste aanpak en vallen hierbij terug op jarenlange directie ervaring in het MKB.

Management
Systeem

Om resultaten structureel te verbeteren heb je een managementsysteem nodig. Een samenhang van activiteiten, overleggen en documentatie om te zorgen dat acties worden uitgevoerd en doelen worden behaald. Wij helpen met een opzet die voor jouw bedrijf werkt en waar je echt iets aan hebt.


Management Informatie

Vaak zijn er maar één of twee echt kritieke indicatoren die je in de gaten moet houden om te zorgen dat je onderneming goed draait. Wij helpen bij het identificeren welke dit zijn, het meten en met analyses om verbetering mogelijk te maken. We analyseren signalen vanuit klanten en intern om te komen tot inzicht hoe de prestaties van jouw bedrijf kunnen worden verbeterd.

Management
Advies

De inzichten vanuit de management informatie gebruiken we om de medewerkers bij te sturen. Wanneer acties niet het beoogde effect hebben, denken we mee over effectieve ingrepen. Door periodiek met elkaar in gesprek te gaan zorgen we voor een doorlopende focus op de bedrijfsdoelstellingen en de acties die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken


Ook meer rendement halen door ISO?