Milieu & Veiligheid

Wat krijg je?

• Een handzaam kwaliteitshandboek als kapstok voor het management systeem

• In kaart brengen van alle relevante milieuaspecten en een aanpak om de kritieke daarvan te verbeteren

• Inventarisatie en actieplan voor het voldoen aan geldende wet- en regelgeving

• Opstellen en bewaken van RI&E

• Opstellen en bewaken van bedrijfsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid

• Benodigde documentatie zodat iedereen (klanten, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden) weten wat ze kunnen verwachten en bijdragen

• Analyse van bedrijfsprestaties, zoals klachten, klantretentie, incidenten, klantfeedback.

• Interne audits

• Vastleggen directiebeoordeling

• Vier keer per jaar directieoverleg voor bewaking bedrijfsdoelstellingen en benodigde bijsturing

• Voorbereiden van de externe VCA certificeringsaudit (VCA* of VCA**) of de ISO 45001 certificeringsaudit voor veiligheid

• Voorbereiden van de externe ISO 14001 certificeringsaudit

EERDERE OPDRACHTEN

Management Systeem beleid hoofdkantoor

Voor een leverancier van grondstoffen hebben wij een management systeem ingericht en opgestart dat helpt bij het aantoonbaar voldoen van de wettelijke eisen en de eisen van het hoofdkantoor. Met behulp van een risico gerichte aanpak is op een effectieve en kostenbewuste wijze voldaan aan alle eisen.

Management Systeem Kwaliteit & Milieu

Voor een installatiebedrijf van zonnepanelen hebben wij een management systeem ingericht dat helpt bij het verbeteren van de kwaliteit en milieuprestaties. Voor de medewerkers zijn loopbaan paden helder beschreven en zijn competenties beter in kaart gebracht. Hierdoor kan deze snelle groeier de komende jaren blijven verbeteren.

klant reacties

“Koen is in staat om buitengewoon snel en praktisch in kaart te brengen hoe processen lopen. Hij weet dit net zo eenvoudig te vertalen naar IT behoeften als naar competenties van de medewerkers. Er is bij ons veel meer duidelijkheid ontstaan over wie wanneer wat doet. Dit geeft rust in de operatie en wij kunnen hierdoor onze klanten sneller en beter van dienst zijn.”

“Wat Koen onderscheidt van veel adviseurs is dat hij met beperkte invloed goede resultaten kan produceren. Vaak kom ik tegen dat er eindeloos input nodig is, waar ik helemaal geen tijd voor heb. Bij Koen kan ik erop vertrouwen dat hij tot een goed resultaat komt zonder mij en de medewerkers onnodig te belasten.”

Wil jij ook minder verspilling door meer inzicht in je processen?