Over

Pisotive

De afgelopen jaren viel op dat met name kleine en middelgrote MKB bedrijven de expertise missen om praktisch, effectief en zonder stress een ISO certificering te behalen en te behouden. Dit leidt tot inhuur van dure consultants, ingewikkelde documentensystemen en weinig toegevoegde waarde. Dit valt samen met de hoge werkdruk binnen het MKB. Er wordt door ondernemers keihard gewerkt en klanten vragen non-stop de aandacht. Hierdoor schieten belangrijke activiteiten zoals plannen, innoveren, bijsturen en verbeteren er vaak bij in.

Koen Rippen heeft Pisotive opgericht om directies en ondernemers hierbij te ondersteunen. Zodat ondernemers geholpen worden om doelen te stellen en deze te vertalen naar concrete actieplannen. Door met een vaste regelmaat gesprekken te voeren met jou, de ondernemer, zorgt Pisotive voor voldoende aandacht voor het behalen van de doelen. Qua aanpak wordt gebruik gemaakt van de systematiek van ISO. Waarom zelf een model ontwikkelen als er wereldwijde standaarden zijn opgezet door honderden professionals. Door dit model als basis te gebruiken, wordt het behalen en behouden van ISO certificeringen eenvoudig. Belangrijker is echter dat je als ondernemer echt geholpen wordt om gestructureerd je organisatie te verbeteren.

In tegenstelling tot veel adviseurs die helpen bij ISO certificering, werken wij niet voor certificerende instanties. Werken voor certificerende instanties legt de focus bij het voldoen aan de eisen voor een certificaat. Het uitgangspunt is voor ons echter altijd de doelen van de ondernemer. Het voldoen aan de eisen voor een certificering zijn wel randvoorwaardelijk, maar niet het startpunt om je eigen bedrijf te verbeteren. Dat horen wij ook terug van onze klanten die regelmatig gefrustreerd overstappen van andere adviseurs. Het systeem is onwerkbaar geworden of de adviseur komt iedere keer met tegenstrijdig advies.

Oprichter

Pisotive is opgericht door Koen Rippen. Na zijn bedrijfskunde studie in Groningen heeft Koen zich in zijn werk gespecialiseerd in het verbeteren van bedrijfsprestaties met name in het MKB. Met ruim 10 jaar management- en advieservaring heeft Koen veel organisaties wezenlijke verbeteringen laten realiseren. Verbeteringen op het gebied van financiƫle prestaties, hogere kwaliteit, betere informatiebeveiliging en versterking van duurzaamheid.

Ruim 10 jaar daarvan heeft Koen besteed aan het behalen en het behoud van ISO certificeringen, zoals 9001 voor kwaliteit, 14001 voor milieumanagement en 27001 voor informatiebeveiliging. Daarnaast is Koen opgeleid tot Lean Six Sigma master black belt en heeft hij diverse programma’s en projecten geleid om organisaties te verbeteren.