Management Systeem

Wat krijg je?

• Overzicht van je processen en de bijbehorende IT voor iedereen

• Duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• Benodigde en huidige kennis en competenties met een ontwikkelplan

• Een goed beeld van klantverwachtingen en -tevredenheid

• Een duidelijke overleg- en communicatiestructuur

• Huidige en benodigde hulpmiddelen zijn bekend

• Een praktische actielijst die door ons wordt bewaakt

• Dit alles volgens de geldende ISO normen. Ook als er een nieuwe norm verschijnt.

Goede procesbeschrijvingen zijn een belangrijke basis van succes. Hiermee leg je eenduidig de afspraken vast. Dit neemt onzekerheid weg voor je medewerkers en er wordt minder tijd verspild. Afspraken moet je natuurlijk ook bewaken. Dit doen wij door middel van interne audits:

EERDERE OPDRACHTEN

Management Systeem beleid hoofdkantoor

Voor een leverancier van grondstoffen hebben wij een management systeem ingericht en opgestart dat helpt bij het aantoonbaar voldoen van de wettelijke eisen en de eisen van het hoofdkantoor. Met behulp van een risico gerichte aanpak is op een effectieve en kostenbewuste wijze voldaan aan alle eisen.

Management Systeem Kwaliteit & Milieu

Voor een installatiebedrijf van zonnepanelen hebben wij een management systeem ingericht dat helpt bij het verbeteren van de kwaliteit en milieuprestaties. Voor de medewerkers zijn loopbaan paden helder beschreven en zijn competenties beter in kaart gebracht. Hierdoor kan deze snelle groeier de komende jaren blijven verbeteren.

klant reacties

“Koen is in staat om buitengewoon snel en praktisch in kaart te brengen hoe processen lopen. Hij weet dit net zo eenvoudig te vertalen naar IT behoeften als naar competenties van de medewerkers. Er is bij ons veel meer duidelijkheid ontstaan over wie wanneer wat doet. Dit geeft rust in de operatie en wij kunnen hierdoor onze klanten sneller en beter van dienst zijn.”

“Wat Koen onderscheidt van veel adviseurs is dat hij met beperkte invloed goede resultaten kan produceren. Vaak kom ik tegen dat er eindeloos input nodig is, waar ik helemaal geen tijd voor heb. Bij Koen kan ik erop vertrouwen dat hij tot een goed resultaat komt zonder mij en de medewerkers onnodig te belasten.”

Wil jij ook minder verspilling door meer inzicht in je processen?